ოლღა პეტრიაშვილი

ოლღა პეტრიაშვილი დაიბადა 1953 წელს. 1970 წელს დაამთავრა სოხუმის პედაგოგიური ინსტიტუტის ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი. 1997 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია (“ივანე ბუნინის მოთხრობები (1888-1953 წწ.”) და მიენიჭა ფილოლოგიის მეცნი¬ერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი, ხოლო 2002 წელს _ სადოქტორო დისერტაცია (“გროტესკი XX საუკუნის რუსულ ლიტერატურაში”) და მიენიჭა ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი. იგი არის 3 მონოგრაფიისა და 60-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი; მუშაობს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსული ლიტერატურის მიმართულების სრულ პროფესორად. სამეცნიერო ინტერესების სფერო: ლიტერატურის თეორია, რუსული ლიტერატურის ისტორია, ქართულ-სლავური ლიტერატურული ურთიერთობები.

ელ-ფოსტა: o.petriashvili@spekali.ge