კობა ოკუჯავა

კობა ოკუჯავა დაიბადა 1970 წელს. 1992 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის ისტორია-იურიდიული ფაკულტეტი. 1999 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია (“მიგრაციული და ეთნო-სოციალური პროცესები აფხაზეთში XVII საუკუნეში”) და მიენიჭა ისტორიიის მეცნი¬ერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. იგი არის 30-მდე სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის 4 მონოგრაფიის ავტორი; მუშაობს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის მიმართულების ასოცირებულ პროფესორად.
სამეცნიერო ინტერესების სფერო: საქართველოსა და დასავლეთ კავკასიის ისტორიულ-ეთნოლოგიური საკითხები.

ელ-ფოსტა: k.okujava@spekali.ge