თინათინ სიხარულიძე

თინათინ სიხარულიძე არის თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი. იგი შეისწავლის და იკვლევს ბრიტანელი რომანტიკოსი პოეტის ჯორჯ გორდონ ბაირონის შემოქმედებას, უცხოენოვან (ფრანგულ, რუსულ და ქართულ) თარგმანებსა და პოეტის შესახებ არსებულ კრიტიკას.
თინათინ სიხარულიძე არის მთარგმნელი. ამჟამად მუშაობს „არქიმედეს სკოლასა“, „თავისუფალ სკოლასა“ და ინგლისური ენის შემსწავლელ ცენტრებში. იგი სისტემატურად მონაწილეობს საქართველოსა და უცხოეთში გამართულ კონფერენციებში.

ელ-ფოსტა: tikosikh@gmail.com