ნათია ფიფია

ნათია ფიფია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი. დაიბადა 1983 წელს. 2004 წელს წარჩინებით დაამთავრა თსუ ისტორიის ფაკულტეტი (ბაკალავრიატი). 2006 წელს თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის მაგისტრატურა, იმავე წელს დაიცვა სამაგისტრო ნაშრომი „მთიელთა ჩამოსახლება ანუ წელთაღრიცხვების მიჯნის receptio სისტემა დასავლეთ საქართველოში“. არის 20-მდე სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის ორი საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. სამეცნიერო ინტერესების სფერო: ანტიკური პერიოდის საქართველოს ისტორია; ისტორიის ფილოსოფია; ქართველთა ეთნოგენეზი.

ელ-ფოსტა: n.pipia@spekali.ge