ესმა კუნჭულია

ესმა კუნჭულია არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კულტურის კვლევების სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი. მისი საკვალიფიკაციო თემაა:ეროვნული სამზარეულოს მნიშვნელობა ერის კულტურულ მეხსიერებასა და იდენტობაში.

ელ-ფოსტა: esmakunchulia@gmail.com