ნინო კურატიშვილი

ნინო კურატიშვილი სწავლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე. ამჟამად არის ამავე უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. ასევე, ეწევა მთარგმნელობით საქმიანობას.

ელ-ფოსტა: nkuratishvili@gmail.com