თამთა ღონღაძე

თამთა ღონღაძე არის თსუ-ის ფილოლოგიის მიმართულების დოქტორანტი და იკვლევს ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებისა და ქართული ლიტერატურის პრობლემატიკას. თამთა ღონღაძე მონაწილეობს ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში და არის თხუთმეტამდე სამეცნიერო სტატიის ავტორი.

ელ-ფოსტა: Tamta.Ghonghadze519@hum.tsu.edu.ge