თამარ ჩიხლაძე

თამარ ჩიხლაძე დაიბადა 1965 წელს. 1993 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დ/ე ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი. 2006 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ("შინაგანი მონოლოგის ტექნიკა კოლეტის რომანებში") და მიენიჭა ფილოლოგიის მეცნი¬ერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. იგი არის 1 მონოგრაფიის, და 10 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი; მუშაობს თბილისის სულხან-საბა ორბელიანისა და წმიდა გრიგოლ ფერაძის სასწავლო უნივერსიტეტებში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტებზე ასოცირებულ პროფესორად.

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: ფრანგული და ინგლისური ენები, საზღვარგარეთული ლიტერატურის ისტორია, თარგმნისა და ლინგვოკულტუროლოგიის საკითხები, კულტურათაშორისი ურთიერთობებები.

ელ-ფოსტა: t.Chikhladze@spekali.ge