ავთანდილ ნადარეიშვილი

ავთანდილ ნადარეიშვილი 2010-2014 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალვრო პროგრამაზე ანგლისტიკის მიმართულებით. 2015-2017 წლებში სწავლა განაგრძო ამავე უნივერსიტეტში, მაგისტრატურის საფეხურზე, რომელიც ასევე წარჩინებით დაამთავრა და მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი ინგლისური ლიტერატურის დარგში. 2018 წლიდან ავთანდილ ნადარეიშვილი თსუ-ს დოქტორანტია. სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში იგი იკვლევს ფენტეზის ჟანრის ავტორების – ჯ. როულინგის, ჯ.რ.რ. მარტინისა და ჯ. რ. რ. ტოლკინის შემოქმედებას.

ელ-ფოსტა: vincosempre@mail.ru