ნატალია კოროშინაძე

ნატალია კოროშინაძე არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი. ამჟამად ის მუშაობს კრიტიკული დისკურსის, არათავაზიანობის თეორიებისა და იდენტობის თეორიის გამოვლინების საკითხებზე პოლიტიკურ დისკურსში. ამჟამად ნატალია კოროშინაძე ასწავლის ინგლისური ენის პრაქტიკულ კურსებს საქართველოსა და კავკასიის უნივერსიტეტებში.

ელ-ფოსტა: koroshinadzen@gmail.com