თინათინ ლეკიაშვილი

თინათინ ლეკიაშვილმა 2014 წელს წარჩინებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ფილოლოგიის პროგრამა. იმავე წელს ჩააბრა მაგისტრატურაში. 2016 წლიდან იგი დოქტორანტია.
2017 წელს მიენიჭა პირველი პრეზიდენტის, ზვიად გამსახურდიას, სახელობის სტიპენდია. აქტიურად მონაწილეობს საერთაშორისო სიმპოზიუმებსა და კონფერენციებში.

ელ-ფოსტა: lekiashvilit@yahoo.com