ნატალია გვენცაძე

ნატალია გვენცაძე 1989-1994 წლებში სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფილოლოგიის ფაკულტეტზე რუსული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით. 2011 წელს ჩააბარა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში, ამჟამად არის უახლესი ქართული ლიტერატურის მიმართულების დოქტორანტი. იკვლევს მინიატურული პროზის საკითხებს ქართულ სიმბოლისტურ ნარატივში.

ელ-ფოსტა: nata_gvencadze@mail.ru