კობა კობერიძე

კობა კობერიძე 2005-2009 წლებში იყო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტი არქეოლოგიის მიმართულებით. 2009-2011 წლებში სწავლობდა ამავე უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში. 2012 წლიდან არის არქეოლოგიის მიმართულების დოქტორანტი. ამასთანავე, კობა კობერიძე მუშაობს დიდი მცხეთის არქეოლოგიურ სახელმწიფო მუზეუმ-ნაკრძალში.

ელ-ფოსტა: k.koberidze@yahoo.com