მაია კვირკველია

მაია კვირკველია იკვლევს მეოცე საუკუნის 70-იანი წლების ქართულ პოეზიას. იგი არის ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების მონაწილე. ამჟამად სწავლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის (ქართული ლიტერატურის ისტორია) სადოქტორო პროგრამაზე.

ელ-ფოსტა: kvirkveliamaia602@gmail.com