ანა მაკალათია

ანა მაკალათიამ 2006-2011 წლებში დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ინგლისური ფილოლოგიის განხრით. 2011-2013 წლებში სწავლობდა ამავე ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე. 2015 წლიდან კი იგი დოქტორანტია.

ელ-ფოსტა: ana.makalatia@gmail.com