ნინო ოთხვანი

ნინო ოთხვანი არის საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში არქეოლოგიური კვლევების ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი. ამასთანავე, თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დოქტორანტი. იგი არის 10-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. სისტემატურად მონაწილეობს საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში.

ელ-ფოსტა: ninootchwani@yahoo.com