სალომე დავითულიანი

სალომე დავითულიანი 2007-2011 წლებში სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე (ინგლისური ფილოლოგია). 2012-2015 წლებში დაამთავრა ამავე უნივერსიტეტის მაგისტრატურა, ინგლისური ლიტერატურის მიმართულებით. დაიცვა სამაგისტრო ნაშრომი თემაზე „მარადისობის ცნება, ეზრა პაუნდის პოეზიაში (კრებულის, “Lustra” მიხედვით)“. 2015 წლიდან სწავლობს დოქტორანტურაში. იკვლევს ჰაროლდ პინტერის შემოქმედებას.

ელ-ფოსტა: davituliani.salome1@gmail.com