ეთერ შავრეშიანი

ეთერ შავრეშიანმა 2007 წელს ჩააბარა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე და 2011 წელს დაამთავრა ბაკალავრიატის სრული კურსი ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულებით. იმავე წელს სწავლა გააგრძელა მაგისტრატურაში. 2013 წელს მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი. 2014 წლიდან არის თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი . იგი იკვლევს აირის მერდოკის შემოქმედებას. ეთერ შავრეშიანი სისტემატურად მონაწილეობს საერთაშორისო კონფერენციებში. სამეცნიერო ინტერესთა სფერო: ლიტერატურათმცოდნეობა, ენათმეცნიერება.

ელ-ფოსტა: shavreshianieter90@gmail.com