მინდია ცეცხლაძე

მინდია ცეცხლაძემ 2013 წელს დაასრულა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის პროგრამა „ლიტერატურის თეორია და ქართული ლიტერატურათმცოდნეობა“, 2013 წელს ჩაირიცხა ამავე უნივერსიტეტის დოქტორანტურის პროგრამაზე „ლიტმცოდნეობა“, 2017 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე „რელიგიურ-ფილოსოფიური დისკურსი მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრისა და ოცდამეერთე საუკუნის დასაწყისის ქართულ პოეზიაში“. გამოქვეყნებული აქვს 8 პუბლიკაცია, მონაწილეობა მიიღო 16 კონფერენციაში.

ელ-ფოსტა: mindia379@yahoo.com