პავლე ჭანტურიშვილი

პავლე ჭანტურიშვილი 2006-2010 წლებში სწავლობდა თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში. 2010 წელს სწავლა განაგრძო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში არაბისტიკის მიმართულებით. 2013 წლიდან გახლავთ თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ახლო აღმოსავლეთის ისტორიის დოქტორანტი.

ელ-ფოსტა: pavle.che@gmail.com