სოფიო ქადაგიშვილი

2010-2012 წლებში სწავლობდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის მაგისტრატურაში  საქართველოს ისტორიის მიმართულებით. 2012 წელს ჩააბარა ამავე ფაკულტეტის დოქტორანტურაში, იკვლევს ქართული ეთნიკურობისა და იდენტობის საკითხებს და მონაწილეობას იღებს არაერთ საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციაში.

ელ-ფოსტა: sopo_kadagishvili@yahoo.com