ხათუნა ბასილაშვილი

ხათუნა ბასილაშვილი 1984-1989 წლებში სწავლოდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში – დასავლეთ ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტზე (ინგლისური ფილოლოგიის სპეციალობაზე). 2000 წლიდან მუშაობს კავკასიის უნივერსიტეტში ინგლისური ენის პედაგოგად. 2010 წლიდან არის კავკასიის უნივერსიტეტის ინგლისური ენის დეპარტამენტის დირექტორი, 2018 წლიდან არის ამავე უნივერსიტეტის უცხო ენების ცენტრის დირექტორი და ამავე უნივერსიტეტის აფილირებული, ასოცირებული პროფესორი. ხათუნა ბასილაშვილი არის ოცდახუთამდე წიგნის (როგორც მხატვრული ასევე – სამეცნიერო ლიტერატურის) მთარგმნელი.

ელ-ფოსტა: kbasilashvili@cu.edu.ge