ანა თეთრუაშვილი

ანა თეთრუაშვილმა 2013 წელს დაამთავრა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არქეოლოგიის სპეციალობით; 2015 წელს – ივ. ჯავახიშვილის სახლობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატურა და მიენიჭა არქეოლოგიის მაგისტრის ხარისხი. 2015 წლიდან დღემდე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამის „არქეოლოგია-პალეოანთროპოლოგიის“ სტუდენტია;
2014-2015 წწ. ანა თუთარაშვილი რუსეთის ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტის ექსპერიმენტალურ-ტრასოლოგიური ლაბორატორიის სტაჟიორი იყო, ხოლო 2016 წელს – ერასმუს + გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში ვენეციის კა’ფოსკარის უნივერსიტეტის სტუდენტი.

ელ-ფოსტა: atetruashvili@yahoo.com