ია მანიჟაშვილი

ია მანიჟაშვილი არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი (რომანული ფილოლოგიის მიმართულებით). მას გამოქვეყნებული აქვს ორი სამეცნიერო ნაშრომი.

ელ-ფოსტა: ia.manizhashvili@tsu.ge