ზაზა ხინთიბიძე

დაიბადა 1963 წელს. 1985 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი, 1988 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია, 2006 წელს - სადოქტორო დისერტაცია. არის თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. გამოქვეყნებული აქვს რამდენიმე მონოგრაფია, წიგნი და სახელმძღვანელო, აგრეთვე, 40-მდე სამეცნიერო სტატია.

ელ-ფოსტა: zazakhintibidze07@yahoo.com