ნინო სილაგაძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი 2010 წლიდან, დოქტორი. 1994 წელს წარჩინებით დაამთავრა ამავე უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის განყოფილება, 1998 წელს - ამავე განყოფილების ასპირანტურა. 1999 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია, 2006 წლამდე მუშაობდა ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის მეცნიერ-თანამშრომლად და მოწვეულ ლექტორად. არის 40-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომისა და სახელმძღვანელოს ავტორი.

ელ-ფოსტა: ninosilagadze@yahoo.com