ლევან ბებურიშვილი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის მიმართულების დოქტორანტი. 11 სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი, ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების მონაწილე.

ელ-ფოსტა: levan.beburishvili@tsu.ge