ემილ ავდალიანი

ემილ ავდალიანს აქვს ოქსფორდის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი და არის ისტორიის მიმართულების დოქტორანტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ამასთანავე, ემილ ავდალიანი ასწავლის საქართველოს ისტორიას ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე.

ელ-ფოსტა: emilavdaliani@yahoo.com