კობა კობერიძე

დაიბადა 1986 წლის 31 ოქტომბერს. 2005-2009 წწ. წლებში იყო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტი არქეოლოგიის სპეციალობით. აქვს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი არქეოლოგიაში. 2009-2011 წწ. სწავლობდა ამავე უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში, რომელიც დაამთავრა და მიენიჭა მაგისტრის აკადემიური ხარისხი არქეოლოგიაში.
კობა კობერიძე მუშაობს დიდი მცხეთის არქეოლოგიურ სახელმწიფო მუზეუმ-ნაკრძალში.

ელ-ფოსტა: k.koberidze@yahoo.com