ზუზანა კრინკოვა

ზუზანა კრინკოვა არის ჩეხეთის რესპუბლიკის, ჩარლზის უნივერსიტეტის, ხელოვნების ფაკულტეტის რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტი. მას აქვს მოპოვებული მაგისტრის ხარისხი ესპანურ, უნგრულ და იტალიურ ფილოლოგიაში და დოქტორის ხარისხი რომანულ ენებში.

ელ-ფოსტა: zuzana.krinkova@spekali.tsu.ge