თინათინ ბელიაშვილი

1978 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი ფრანგული ენისა და ლიტერატურის განხრით.
1981 წლიდან 2005 წლამდე მუშაობდა თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტში დ/ე ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტზე. გავლილი აქვს სტაჟირება საფრანგეთში (1996, 2007).
2005 წლიდან დღემდე მუშაობს IFG ა. დიუმას სახელობის საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტში.

ელ-ფოსტა: tina.beliashvili@gmail.com