ქეთევან ანთელავა

ქეთევან ანთელავა არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უცხო ენების ცენტრის ინგლისურ ენის მასწავლებელი და ამავე უნივერსიტეტის ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტის დოქტორანტი.
იგი ავტორია რამდენიმე სახელმძღვანელოსი, მათ შორის - ორტომეულისა Between the Lines (თბილისი, გამომცემლობა „ნეკერი“, 2005) და სამეცნიერო გამოკვლევებისა როგორც ამერიკანისმცოდნეობაში, ისე უცხო ენების სწავლების მეთოდიკაში. მიღებული აქვს მონაწილეობა მრავალ საერთაშორისო კონფერენციაში.
მუშაობს სადოქტორო დისერტაციაზე „ქალთა მეცენატობა 1890-1940 წლების ამერიკის შეერთებულ შტატებში“.
2012 წელს აშშ სახელმწიფო დეპერტამენტის განათლების და კულტურულ ურთიერთობათა ბიუროს მიერ მიწვეული იყო აშშ-ში ნიუ იორკის უნივერსიტეტში პროგრამის „ამერიკის კულტურა და საზოგადოება“ ფარგლებში.

ელ-ფოსტა: ketiantelava@gmail.com