ილონა ქენქაძე

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი. მისი სადოქტორო დისერტაციის თემაა „ირონიის აღქმისა და დეკოდირების ფსიქოლინგვისტური და პრაგმატიკული პარამეტრები“. მუშაობს საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში.

ელ-ფოსტა: kenkadzeilona@yahoo.com