ქეთევან ნიკოლაძე

დაიბადა 1977 წლის 1 დეკემბერს. 2000 წელს დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის კურსი სპეციალობით გერმანისტიკა, ხოლო 2002 წელს - ამავე უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის მაგისტრატურის კურსი სპეციალობით გერმანისტიკა, 2007 წლიდან სწავლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების სპეციალობით, არის სამი სამეცნიერო სტატიისა და ერთი მონოგრაფიის ავტორი.

ელ-ფოსტა: ketinikoladse@yahoo.de