გიორგი მაჭარაშვილი

დაიბადა 1976 წელს. 2004 დაამთავრა თსუ ისტორიის ფაკულტეტის მაგისტრატურა სპეციალობით ისტორია და მიენიჭა ისტორიის მეცნიერებათა მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 2010 წლიდან არის თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი. გიორგი მაჭარაშვილი 20-ზე მეტი სამეცნიერო და სამეცნიერო-პოპულარული ნაშრომის ავტორია. მუშაობს ისტორიის მასწავლებლად საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა კეთილმსახურ მეფე თამარის სახელობის სკოლა-პანსიონში.

ელ-ფოსტა: gi.mach@yahoo.com