ნინო ფიფია

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რომანული ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი, 2009 წ. დაამთავრა ამავე უნივერსიტეტის მაგისტრატურა, 2003-2007 წლებში სწავლობდა ილ. ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, უცხო ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტზე სპეციალობით: ესპანური ენა. გამოქვეყნებული აქვს რამდენიმე სამეცნიერო ნაშრომი, მონაწილეობდა სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციების მუშაობაში. სამეცნიერო ინტერესების სფეროა ლათინური ამერიკის ლიტერატურა.

ელ-ფოსტა: ninophiphia@yahoo.es