თინათინ თურქია

დაიბადა 1982 წელს. დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი მთარგმნელობითი სპეციალობით. 2005 წელს მიენიჭა ფილოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი. თინათინ თურქია 20 -ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია; მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე.

ელ-ფოსტა: tikot8@yahoo.com