რუსუდან თუთბერიძე

რუსუდან თუთბერიძე დაიბადა 1978 წელს, 1996 წელს ჩააბარა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დასავლეთ ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტზე, რომელიც დაამთავრა 2000 წელს ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხით. 2002 წელს დაამთავრა ამავე უნივერსიტეტის მაგისტრატურა ანგლისტიკის სპეციალობით და მიენიჭა ფილოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. ამჟამად არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი.

ელ-ფოსტა: rusudan.tutberidze@unwomen.org