საკონტაქტო ინფორმაცია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,

0179 თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი #1, თსუ I კორპუსი, 204–ე ოთახი.

ელ–ფოსტა: spekali@tsu.ge

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ნანა გაფრინდაშვილი.
ტელ.: +995 99 172720
ელ–ფოსტა: nana.gaprindashvili@tsu.ge

 

საიტის ავტორი: თორნიკე რაზმაძე
ტელ.: +995 95 190286
ელ–ფოსტა: torniker@gmail.com