ინგა სანიკიძე

ინგა სანიკიძემ 1987 წელს დააამთავრა თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტი, 1987-90 წლებში სწავლობდა ასპირანტურაში ქართველური ენების მიმართულებით. ასპირანტურის დამთავრების შემდეგ, 1991 წლიდან, იგი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომელია. სხვადასხვა დროს ინგა სანიკიძეს მუშაობდა ახალი ქართული ენის კათედრის მასწავლებლად, მოგვიანებით - დოცენტად. 1995 წელს მან დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: ”ასპექტი ქართულში”. 2009 წლიდან ინგა სანიკიძე არის თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, გამოქვეყნებული აქვს 40-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 2 მონოგრაფია.

ელ-ფოსტა: in.sanikidze@spekali.ge