თამთა ღონღაძე

თამთა ღონღაძე 2018 წლიდან არის თსუ ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი. იგი მონაწილეობს სხვადასხვა სამეცნიერო ღონისძიებაში და გამოქვეყნებული აქვს სტატიები ქართული ლიტერატურისა და ვაჟა-ფშაველას შემოქმედების პრობლემატიკაზე.

ელ-ფოსტა: Tamta.Ghonghadze519@hum.tsu.edu.ge