ომიკო ეჯიბია

ომიკო ეჯიბია არის თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი და 2019 წლიდან – მოწვეული ლექტორი. ძირითადი საკვლევი თემატიკაა – შუა საუკუნეების არაბული ისტორიული და გეოგრაფიული ლიტერატურა, ცნობები კავკასიისა და საქართველოს შესახებ.

ელ-ფოსტა: omikoejibia@gmail.com