ანა ჯიქია

ანა ჯიქია არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ინსტიტუტის დოქტორანტი. მისი საკვალიფიკაციო თემაა: „კათოლიკოს ზაქარია ქვარიანის საქტიტორო მოღვაწეობა იმერეთში“. მისი კვლევის ინტერესებია: გვიანი შუა საუკუნეების მონუმენტური ფერწერა, XVII ქართული კედლის მხატვრობა.

ელ-ფოსტა: ana.jikia555@hum.tsu.edu.ge