თეა გოგოლიშვლი

თეა გოგოლიშვილი 2011-2015 წლებში სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ისტორიის მიმართულებით. 2015-2018 წლებში სწავლა გააგრძელა მაგისტრატურაში. ამჟამად იგი ისტორიის პროგრამის დოქტორანტია.

ელ-ფოსტა: Tea.Gogolishvili453@hum.tsu.edu.ge