ქრისტინე იაკობაძე

ქრისტინე იაკობიძეს 2010 წელს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი ნაშრომით: „პარემიის ერთ-ერთი ფორმის _ გამოცანის ვერბალური და კონცეპტუალური სტრუქტურა“ (ინგლისურენოვანი და ქართული გამოცანებისა და ხატოვანი თქმების შეპირისპირებითი ანალიზი). 2014 წლიდან სწავლა გააგრძელა თსუ ჰუმანიტარულ ფაკულტეტის დოქტორანტურაში ლიტერატურული ურთიერთობების მიმართულებით. მუშაობს ამერიკულ ლიტერატურასა და თარგმანზე, კერძოდ, დრამატურგიული ნაწარმოებების თარაგმნის სპეციფიკაზე.

ელ-ფოსტა: Kristina.iakobadze@gmail.com