ირაკლი ხვედელიძე

ირაკლი ხვედელიძე არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, მუშაობს თემაზე ავტობიოგრაფიული ჟანრის კვლევის ნარატოლოგიური საფუძვლები. 2014 წელს იგი გახდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული. ასევე, მან ორჯერ მოიპოვა „DAAD“-ის მოკლევადიანი სტიპენდია ახალგაზრდა მკვლევართათვის. ირაკლი ხვედელიძე არის სამი ნაშრომის ავტორი და არაერთი საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილე.

ელ-ფოსტა: irakli.khvedelidze@yahoo.de