სალომე ჯამბურია

სალომე ჯამბურია არის არქეოლოგია-პალეოანთროპოლოგიის დოქტურანტურის სტუდენტი და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების 2017 წლის კონკურსის გამარჯვებული. აქვს ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის მაგისტრის ხარისხი კულტურული მემკვიდრეობის სწავლებებში, ასევე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხები არქეოლოგიაში. აქვს კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში მუშაობის 5 წელზე მეტი ხნის გამოცდილება როგორც ადგილობრივ, ისე – საერთაშორისო ინსტიტუტებში. მისი საერთაშორისო გამოცდილება დაკავშირებულია კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით ისეთ წამყვან ორგანიზაციებთან როგორებიცაა: UNESCO-ს მრჩეველთა ორგანო - ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭო (ICOMOS) პარიზში, ინგლისის მემკვიდრეობა (English Heritage) ლონდონში, კემბრიჯის არქეოლოგიური სამსახური (Cambridge Archaeological Unit) კემბრიჯში, დიდ ბრიტანეთში. ამჟამად, ის მუშაობს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კულტურის დეპარტამენტში.

ელ-ფოსტა: salomejamburia.sj@gmail.com