ნინო ქობალია

ნინო ქობალია არის ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის არქეოლოგიის მიმართულების დოქტორანტი. ამასთანავე, მუშაობს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში (ს. ჯანაშიას მუზეუმი) კურატორის თანაშემწედ.

ელ-ფოსტა: n.kobalia@gmail.com