მაია კვირკველია

მაია კვირკველია 2011-2015 წლებში სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2015 წელს ჩააბარა ამავე უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურის სამაგისტრო პროგრამაზე. 2017 წლიდან არის თსუ-ს ფილოლოგიის მიმართულების დოქტორანტი (ქართული ლიტერატურის ისტორიის სპეციალობით). იკვლევს 70-იანი წლების ქართულ პოეზიას. არის ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების მონაწილე.

ელ-ფოსტა: kvirkveliamaia602@gmail.com