მარინე მჭედლიშვილი

მარინე მჭედლიშვილმა 2005 წელს დაამთავრა თსუ დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი. 2007 წელს მას მიენიჭა ანგლისტიკის მაგისტრის ხარისხი. ამჟამად ის არის თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ინგლისური ფილოლოგიის დოქტორანტი და 2012 წლიდან პარალელურად მუშაობს ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში ინგლისური ენის მასწავლებლად.

ელ-ფოსტა: maka_m2004@yahoo.com